Bedrijfsstrategie

De vijf fases om je bedrijfsstrategie actiegericht en bestuurbaar te maken

Veel bedrijven besteden veel aandacht aan het komen tot een bedrijfsstrategie maar slagen er vervolgens maar matig in deze door te voeren. Door het traject op te knippen in 5 fases werk je volgens een zorgvuldig proces dat ervoor zorgt dat de bedrijfsstrategie op de juiste manier vorm krijgt, actiegericht is en daarmee bestuurbaar wordt.

Intake

In de eerste fase wordt het speelveld binnen de organisatie bepaald. Betreft het een strategie voor het gehele bedrijf, of voor een bedrijfsonderdeel? Welke stakeholders spelen een rol?

De uitkomst van deze fase is een heldere scope bepaling.

Getting Ready

Het doel van deze fase is om het fundament te leggen op basis waarvan de actiegerichte bedrijfsstrategie ontwikkeld kan worden.

De fase start met een kick-off. De kick-off heeft tot doel om de deelnemers te onboarden bij het initiatief zodat alle deelnemers actief kunnen deelnemen. Naast kennismaking met elkaar wordt de deelnemers gevraagd om hun persoonlijke verwachtingen over het traject te delen. Wat vinden zij belangrijk? Welke uitkomst(en) verwachten zij? Gevolgd door het bespreken van de scope, werkwijze en aanpak.

Na de kick-off wordt de planning uitgewerkt. De mijlpalen worden vastgesteld, afspraken en terugkerende rituelen (bv. stand-ups) worden gepland. Tot slot worden de randvoorwaarden voor het traject ingevuld (bv. toegang tot documentatie).

De Getting Ready fase eindigt met een teamformatie van de groep mensen die de strategie gaat ontwerpen en richting gaat geven. Onderwerpen die aanbod komen zijn:

  • Doel en doelstellingen
  • Teamwaarden
  • Afspraken en acties
  • Behoeften & Verwachtingen
  • Persoonlijke doelen
  • Rollen binnen het team
  • Sterke en ontwikkelpunten van het team

Na de teamformatie is het team geëquipeerd en klaar om aan de slag te gaan met de ontwerpfase.

Ontwerpfase

Het doel van de ontwerpfase is om tot een actiegerichte strategie te komen en de randvoorwaarden vast te stellen die nodig zijn om de strategie ook te kunnen realiseren. Twee onderwerpen die vaak aan bod komen zijn organisatievaardigheden (capabilities) en stuurproces en stuurinformatie.

Bij het ontwerpen van de actiegerichte bedrijfsstrategie is de bestaande strategie het uitgangspunt. Het start met de evaluatie van de huidige strategieën op onderlinge samenhang, volledigheid en concreetheid. Vervolgens wordt elke strategie vertaald naar actieplannen. Het geheel wordt nogmaals getoetst op onderlinge samenhang, volledigheid en concreetheid en vervolgens vertaald naar een roadmap.

Vervolgens wordt een stuurmodel gedefinieerd zodat de strategieën en actieplannen meetbaar zijn op voortgang en op de bijdrage aan de ambitie en doelstellingen. Een stuurproces wordt ontworpen of aangescherpt zodat met een vast ritme daadwerkelijk gestuurd kan worden op het behalen van gewenste resultaten.

Tot slot wordt er een toets gedaan op de organisatievaardigheden. Zijn de benodigde vaardigheden en resources in voldoende mate beschikbaar? Hierbij wordt gekeken naar de mensen, de rollen, de juiste samenwerking in teams, de processen en de benodigde technologie.

De roadmap wordt aangescherpt met de opgedane inzichten. Daarmee is het strategie-team klaar voor de volgende fase.

Roll-out

‘Al doende leert men’ is de beste manier om een actiegerichte strategie te doen slagen. In de roll- out fase is het doel van het strategie-team om de betreffende bedrijfsonderdelen of afdelingen daadwerkelijk aan de slag te laten gaan.

Het start met het implementeren van ritme door wekelijks, maandelijks en per kwartaal te werken aan het realiseren van de doelstellingen. Hiertoe implementeren we voor elk team rituelen (bv. Weekstart, Kwartaalplanning en team retro’s) en leren we hen te werken met de formats die hierbij passen.

  • In de kwartaalplanning worden doelen gesteld en worden de bijbehorende actieplannen ‘gesliced’ naar werkpakketten die in een twee wekelijkse perioden kunnen worden opgepakt
  • In de Weekstart bespreken teams wekelijks de voortgang en worden maatregelen besproken om op koers te blijven
  • In team retro’s evalueren teams in een maandelijkse cadans hun teamprestaties en individuele rol

Aan het einde van deze fase zijn teams zelfstandig in staat om hun bijdrage te leveren aan de actiegericht bedrijfsstrategie.

Groei

In deze fase draait het om de groei van de teams in het werken met de actiegerichte strategie. Dit kenmerkt zich door het vergroten van de focus op gestelde doelen, door de gerealiseerde resultaten van een kwartaal planning en door een grotere effectiviteit van teamleden.

In deze fase vergroten de teams vaak hun perspectief waardoor de planningshorizon op schuift van één kwartaal naar meerdere kwartalen. Actieplannen worden nu gesliced over kwartalen heen. Dit vergroot de effectiviteit van de bedrijfsstrategie.

Ben jij op zoek naar hulp om jouw bedrijfsstrategie actiegericht en stuurbaar te maken? Laat het ons weten!

 

Wil je meer informatie? Laat het ons weten!

Wilt u uw commerciële bedrijfsvoering laten groeien? Geïnteresseerd in hoe Revenue Management uw groei kan bevorderen? We bespreken graag de mogelijkheden.