Digitale transformatie: Data Platform Strategy

Achtergrond
Portbase is opgericht in 2009 met als doel waarde creatie voor de Nederlandse Haven Community. Portbase helpt de community en haar leden om het slimste haven system in Europa te ontwikkelen door het delen van data en door het aanbieden van procesdiensten. Portbase is een organisatie zonder winstoogmerk, voor en door de Haven Community, met 5.000 klanten en meer dan 20.000 gebruikers.

Uitdaging
Begin 2019 heeft Portbase haar datastrategie ontwikkeld om, naast procesdiensten, ook aanvullende waarde voor de community te creëren door data veilig deelbaar te maken. Om de strategie kracht bij te zetten is er een team opgericht met als doel het ontwerpen en ontwikkelen van een data platform. Het data platform is ontworpen om data te ontvangen, te transformeren (standaardiseren, verrijken, ed.) en te distribueren aan afnemers.

Ondanks de stevige strategie en het state-of-the art platform blijft de impact (proposities, aantal klanten, omzet) achter bij de verwachting. Dit komt door:

  • Het ontbreken van een duidelijke vertaling van de strategie naar een of meer concrete proposities
  • Gebrek aan focus, structuur en een juiste prioriteitstelling
  • Een verschillende beeld tussen business en development qua doelstellingen

Werkwijze
Portbase heeft de agile DevOps werkwijze geadopteerd. De teams werken met een ritme van 2-wekelijkse sprints. Aan dit ritme hebben we rituelen toegevoegd zoals portfolio overleg en refinements. Deze rituelen zijn op basis van de agile KanBan werkwijze geïmplementeerd. Op deze manier hebben we structuur en focus aangebracht voor de teams en hebben we de belangrijkste stakeholders een rol en inzicht gegeven in de prioriteitstelling van nieuwe ideeën en initiatieven.

Van techniek naar denken vanuit de klant
De stap is gezet om vanuit het klantperspectief te gaan denken en werken. Hoewel er een goede structuur bestaat voor interactie met klanten door projectgroepen en klantpanels zijn verschillende ontwikkelingen vanuit eigen aannames gestart. Aan deze werkwijze hebben we een aantal instrumenten toegevoegd. Met behulp van service design, service blueprints en service scenario’s zijn we in staat geweest om – langs de as van de klantreis – op basis van klantvalidatie te gaan werken.

Organisatie
Bij aanvang van de opdracht bestond het team uit louter softwareontwikkeling gerelateerde rollen (PO, scrum, master, dataengineers, data scientist). We hebben het team aangevuld met marketing rollen om grip te krijgen op propositieontwikkeling, positionering en go-to-market activiteiten.

Resultaten
Bij Portbase is een nieuwe werkwijze geland om in het ritme en cadans van de organisatie initiatieven te kunnen beoordelen, verfijnen en naar ontwikkeling te brengen. Er is een bewustzijn ontstaan dat de commerciële capabilities als propositie-ontwikkeling en marketing verder ontwikkeld moeten worden. Zo is er een uitwerking gemaakt van de positionering van data in het aanbod van Portbase, zijn er proposities ontwikkeld en is de go-to-market daarvan opgezet. Concreet zijn wij er trotst op dat we samen met de Portbasers onderstaande initatieven hebben gerealiseerd:

  • CargoTracker een track & trace oplossing van containers is ontwikkeld en opgeleverd. Onderweg is de oplossing samengebracht met een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) en is het geïntegreerd in de nieuw CargoController propositie in het Portbase domein Lading. Onderwerpen: Propositieontwerp, Ontwikkeling, Pricing, Go-to-market
  • Custom services er zijn enkele maatwerk service opgeleverd gericht op het verbeteren van de logistieke processen in de haven. Onderwerpen: Portfolio management, pricing
  • DefLog de eerste publiek-private data deelinfrastructuur voor de logistieke sector is ontworpen en opgestart. Onderwerpen: Project start-up, business case, service blueprint
  • Positionering uitwerking van de positionering van data binnen en buiten Portbase. Onderwerp: Brand, Positionering