Inleiding

Ieder jaar zijn bedrijven veel tijd en energie kwijt aan het opstellen van de jaarplannen van het aankomende jaar. Het resulteert vaak in een spreadsheet battle, waarbij het middel het doel is geworden. Met als gevolg een tijdrovend, energie lekkend proces, zonder dat er echt keuzes worden gemaakt.

Bij strategievorming gaat het juist om het maken van keuzes die de basis zijn voor de jaarplannen. Zou het niet mooi zijn als de budgettering en jaarplanning een logische uitkomst zijn van een continu strategieproces?

De mismatch tussen bedrijfsstrategie en budget

De wereld verandert snel. Bedrijven stellen daarom hun strategieën met regelmaat bij om hun ambitie te kunnen blijven realiseren. De strategieën zijn vaak hoog over gedefinieerd, weinig actiegericht en leiden zelden tot het maken van echte keuzes. Het gat tussen richting en uitvoering is hierdoor vaak te groot en de aanknopingspunten om echt te kiezen zijn beperkt.

Het gevolg is dat het niet, of pas later, tot uitvoering van de strategieën komt en het bedrijf de koers niet of onvoldoende weet te verleggen.

De kans dat precies tijdens de jaarplan- en budgetcyclus alle relevante informatie voorhanden is, is op deze manier klein. Hierdoor ontstaat een taai proces waarbij geen, of niet de juiste, keuzes worden gemaakt. Jaarplannen worden gebaseerd op de kennis, kunde en inzichten van de verantwoordelijke manager en missen op deze manier relatie met de strategie.

Budgetten en jaarplannen zijn een perfect middel om kaders en scherpe doelstellingen te scheppen. Door op één moment de budgetten en jaarplannen centraal te ontwikkelen, wordt het een doel in plaats van een middel.

De stappen naar een strategie gedreven budget

Richt een continu proces in dat op gezette tijden de ambitie en strategieën van het bedrijf evalueert en aanscherpt. Borg dat de strategieën concreet en actiegericht zijn. Maak een strategie roadmap met per onderdeel een duidelijk inzicht in de waarde creatie en de bijbehorende consequenties. En zorg ervoor dat deze roadmap beschikbaar is op het moment dat het weer tijd is voor de budgetcyclus. Hiermee kunnen de budgetverantwoordelijke tot een budget komen dat past binnen de strategie.

Wil je meer weten hoe je komt tot een actiegerichte strategie? Lees dan dit artikel of neem contact met ons op!

#actionablestrategy #decisionsupport #agilestrategizing #revenuemindz.