De relevantie van een prijsstrategie

Vanuit een strategisch perspectief is prijsstelling een belangrijk instrument dat bedrijven kunnen inzetten om hun omzet te optimaliseren. Veel bedrijven bepalen hun prijzen zonder er veel aandacht aan te besteden. Dit is een gemiste kans! Het toepassen van een prijsstrategie en het daarmee optimaliseren van de prijs kan een sterke driver voor groei zijn. Dit lijkt voor de hand liggend, toch wordt er betrekkelijk weinig aandacht aan besteed.

Een prijs vertegenwoordigd de monetaire waarde van een dienst of product. Het begrijpen van de waarde van de dienst ontstaat uit een set van elementen als merk, klanten met een specifieke behoefte en de mate waarin het product of dienst in die behoefte voorziet.

Prijsstrategieën

Een prijsstrategie is voor elk bedrijf verschillend. Product, diensten en markt zijn verschillend, maar ook de benadering en overtuigingen van een bedrijf spelen een rol in de bepaling van de juiste strategie. Toch zijn er een aantal basis prijsstrategieën die als startpunt kunnen dien.

Voorbeelden hiervan zijn:

  1. Cost based plus pricing: Dit is één van de meest eenvoudige prijsstrategieën. De prijs is gebaseerd op de kosten van de productie van het product of dienst. De verkoopprijs komt tot stand door er een marge aan toe te voegen. Een ‘cost based plus’ prijsstrategie is, hoe simpel ook, voornamelijk geschikt voor fysieke producten.
  2. Value based pricing: Een andere prijsstrategie is een ‘value based’ prijsstrategie. Hierbij wordt de prijs vastgesteld op basis van de ‘willingness to pay’ van klanten.
  3. Dynamic pricing: In industrieën met wisselende vraag en een redelijk vaste voorraad is het mogelijk om te werken met wisselende prijzen. Dynamische pricing speelt in op de constant wisselende vraag naar en behoeften aan een dienst of product.
  4. Price Skimming: Een ‘price skimming’ strategie is erop gericht om een maximale prijs te vragen in de markt die na verloop van tijd afneemt om een groter marktaandeel in meerdere marktsegmenten te verwerven.
  5. Bundling/ Unbundling: Bij een bundling of unbundling strategie zitten bepaalde product features in, of juist niet in, de prijs. Op deze manier kan voor verschillende klantgroepen een aantrekkelijk aanbod gedaan worden zodat omzet geoptimaliseerd wordt.

Het kiezen van de juiste strategie hangt van verschillende facetten af, zoals bijvoorbeeld de markt (omvang, volwassenheid) en markpositie, het type dienst of product (B2C, B2B), etcetera. Belangrijker dan de eigen blik op de markt is de prijsperceptie en ‘willigness to pay’ van de klant. In de uitwerking en toepassing van de prijsstrategie is het noodzakelijk om continue te valideren met klanten en daar waar nodig aanpassingen te doen.

RevenueMindz helpt bedrijven hun commerciële bedrijfsvoering te verbeteren door het toepassen van Revenue Management principes. Het startpunt is voor elk bedrijf anders. Startpunten zijn onder andere:

  • Het ontwikkelen en implementeren van een commerciële strategie
  • Het ontwikkelen en implementeren van prijsstrategieën
  • Het ontwikkelen en implementeren van Revenue Management

Wist je dat het toepassen van Revenue Management jouw omzet double digit kan laten groeien? En dat de investering hierin binnen een jaar kan worden terugverdiend? Ben je benieuwd hoe? Wij informeren jou er graag over! Of kijk hoe we dit gedaan hebben bij Ocean Outdoor Nederland